Contact informatie

inrit

Parkeergarage Paardenveld

 

Kroonstraat 9
3511 RC Utrecht
Tel: 030 - 233 1314
Fax: 030 - 238 0514
E-Mail: info@paardenveld.nl
KvK 30150084

 

U parkeert op eigen risico
De eigenaar en de beheerder aanvaarden generlei aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook. De voorwaarden voor het parkeren zijn gedeponeerd onder nummer 102/86 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht en zijn zichtbaar opgehangen.