Home
Bereikbaarheid
Tarieven
Faciliteiten
Contact
Sitemap

Parkeergarage Paardenveld

Kroonstraat 9
3511 RC Utrecht
Tel: 030 - 233 1314
E-mail: info@paardenveld.nl

KvK 30150084

U parkeert op eigen risico
De eigenaar en de beheerder aanvaarden generlei aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook. De voorwaarden voor het parkeren zijn gedeponeerd onder nummer 102/86 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht en zijn zichtbaar opgehangen.